Ułatwienia dostępu

Update cookies preferences
Skip to main content

Nowa nazwa (połączenie dawnej IGB Mazovi) i aktualne dane do faktur

Polska Grupa SW to nowopowstałe Przedsiębiorstwo Państwowe łączące wiedzę i doświadczenie poprzednich pokoleń od 1953 roku. Powstaliśmy z połączenia firmy Pepebe Włocławek i Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.
Odbiorcami naszych towarów i usług są zarówno podmioty publiczne jak i podmioty rynku komercyjnego. Zakres naszych działań to: budownictwo wraz z kompleksową obsługą inwestycji, produkcja prefabrykatów betonowych i gotowych garaży modułowych, produkcja stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja mebli i wyrobów metalowych na potrzeby wyposażenie cel i więziennictwa, zabezpieczenia metalowe, meble biurowe i usługi stolarskie, produkcja z tworzyw sztucznych, produkcja szwalnicza, tekstylia, usługi pralnicze i fumigacja archiwaliów, usługi poligraficzne w zakresie druków akcydensowych, usługi niszczenia dokumentów, sprzedaż produktów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Jednymi słowy: „Wasze sprawy - nasze działanie”.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212 oraz z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2023 r. Dz.Urz.MS.2023. (w sprawie nadania statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie została włączona do firmy Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Wobec od dnia 04.02.2023 r. nowa nazwa firmy to:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949